Пощите вече приемат данъчни декларации
Пощите вече приемат данъчни декларации / Дарик Бургас

„Български пощи” ЕАД започна приемането на данъчни декларации във всички пощенски станции. Можете да ги изпращате като препоръчана пратка, в общо 400 места. Задължително трябва да покажете личната си карта.

Сроковете за подаване на данъчни декларации определени от НАП са: за годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ – 30 април За такава по чл. 92 от ЗКПО  - 31 март.