/ Станимир Димитров
Общинските съветници в Бургас подкрепиха предложението на кмета Димитър Николов да се пристъпи към делба със съсобствениците в имота, разположен в идеалния център на града, наричан от бургазлии "дупката".

По време на днешното заседание на местния парламент стана ясно, че администрацията е успяла да придобие над 90 на сто от собствеността на целия имот. С днешното си решение общинските съветници подкрепиха варианта да се пристъпи към такъв вид делба, при която лицето към площад "Тройката" остава за общината.

Ще стане ли площад дупката с жабите в центъра?

"Цялата тази сага мина през главата ми през последните 15 години. Искам да ви кажа като кмет и ръководител на тази администрация какво имаме дотук. Оттук нататък това, което ние сме извоювали като администрация, е във вашите ръце.

Делете го. Не го делете. Вдигайте цените. Сваляйте цените. Завеждайте дела. Нямаме никакви претенции. Но първо искам да благодаря на Златина Георгиева и целия екип на правната ни дирекция, който тя ръководи.

На всички наши млади юристи, с които се чудехме да завеждаме или да не завеждаме тези дела. Защото имаше изключително висок риск, ако Община Бургас заведе тези дела и бави изграждането на ГУМ или мол на това място, за който частна фирма е превела почти 4 милиона лева, влезли по сметки на Общината преди 17 години.

И загубвайки тези дела, щяхме да поставим общината пред изключително висок риск да плаща повече от 10 милиона лева неустойки за това, че спира едно инвестиционно намерение", каза кметът на Община Бургас Димитър Николов пред съветниците по време на днешното им редовно заседание.

Предстои изготвяне на текст за спогодба с останалите собственици за разпределение на терена, който обхваща почти 11 декара. Преди кметът да я подпише, е нужно следващо решение на местния парламент, който да я одобри. 

Припомняме, че до 2007 година Община Бургас притежаваше малка част от имота. При встъпването си в длъжност Николов изиска промяна в позицията на Общината във водения тогава съдебния процес, с цел защита правото ѝ на собственост.

Вследствие на това тя заяви самостоятелни права по отношение на собствеността и оспори претенциите на частните собственици в имота. Днес, 16 години по-късно, администрацията е собственик на по-голямата част от терена. 

Четири са юридическите лица с права, придобити от собственици на реституирани имоти. В момента Община Бургас е във втората фаза на делото за делба, в която за всеки един от съсобствениците се обособяват самостоятелни имоти.

Изработено е заключение на комплексна съдебно-техническа експертиза от вещи лица, назначени от съда, които предлагат няколко варианта за делба и стойност на имота. Заседанието, на което ще бъде разглеждано заключението на вещите лица, е насрочено за 5 юли.
Станимир Димитров, БТА