/
/ / община Бургас

Община Бургас разширява системата от мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци. Това е поредната стъпка към опазването на околната среда и същевременно създаване на по-добро обслужване на гражданите.

Нови 5 мобилни центъра за разделно събиране на отпадъци ще бъдат поставени в кварталите "Крайморие", "Ветрен" и "Банево", с което общият брой на функциониращите съоръжения ще стане 24.

В съоръженията може да се предават разделно събрани фракции от :

  • хартия и картон, пластмаси, стъкло вкл. плоско;
  • текстил и кожа;
  • опасни отпадъци от бита;
  • пържилни мазнини;
  • тонер касети;
  • батерии и акумулатори;
  • флакони със сгъстени газове;
  • лекарства с изтекъл срок;
  • електрическо и електронно оборудване;
  • луминисцентни лампи и др.

Всеки, който предава отпадъци в мобилните центрове, получава определен брой точки, които се регистрират в електронна карта. Броят им зависи от вида на предадения отпадък.

Чрез точките всеки гражданин участва в томболата на Община Бургас, в която най-активните получават награди. Победителите за 2019 година ще бъдат обявени в края на месеца, а с началото на 2020 година стартира и новата кампания.

Община Бургас призовава гражданите да бъдат по-активни при разделното събиране на отпадъци, защото това е начин да щадим околната среда, да направим града по-чист и е възможност за спечелването на награда.