Маджуров, Драгнева и Добрева окончателно невинни
Маджуров, Драгнева и Добрева окончателно невинни / Дарик Бургас

Състав на Бургаския апелативен съд потвърди оправдателната присъда на първата инстанция, с която трима бургаски медици са признати за невиновни по обвинение за смъртта на родилката Полина Димова, починала на 3 февруари 2008 година в МБАЛ Бургас.

С присъда от 19 май 2014 година Окръжният съд е признал хирургът Александър Маджуров и акушер-гинеколозите Сияна Драгнева и Нина Добрева за невинни и ги е оправдал по повдигнатите им обвинения.

Ето цялата история на съдебната сага, описана от пресцентъра на Апелативна прокуратура, без никаква редакторска намеса:

"Постановената присъда е била обект на въззивен прокурорски протест и жалба от страна на поверениците на частните обвинители. При първото въззивно производство апелативният съд е назначил и изслушал арбитражна тройна съдебно - медицинска експертиза с участието на трима лекари специалисти по акушерство и гинекология, хирургия и съдебна медицина.

С Решение от 30.07.2015 год. въззивната инстанция е потвърдила оправдателната присъда на Бургаския окръжен съд. След касационен протест на прокуратурата и касационна жалба на частните обвинители ВКС с решение от 30.12.2015 г. отменя въззивното решение и връща делото за ново разглеждане от друг състав на БАС с указания за назначаване на нова повторна тройна съдебно- медицинска експертиза, с участието на вещи лица - акушер- гинеколог, коремен хирург и съдебен лекар.

В съдебно заседание при повторното разглеждане на делото представителят на АП заявява, че присъдата е постановена при допуснати съществени процесуални на правила, решаващия съд е необосновано е кредитирал заключенията на петорната повторна съдебномедицинска експертиза и е игнорирал изводите на първия екип от вещи лица.

Прокурорът оспорва последната повторна тройна съдебномедицинска експертиза и настоява съдът да отмени присъдата и да се постанови нова, с която да признае лекарите за виновни и да им наложи условни наказания, каквито са били поискани пред ОС-Бургас. Поверениците на гражданските ищци подкрепят становището на прокуратурата по отношение на д-р Маджуров и д-р Драгнева. Защитниците на подсъдимите медици пледират за потвърждаване на атакувания съдебен акт. В последната си дума и тримата лекари заявяват, че не се чувстват виновни и молят да бъде потвърдена оправдателната присъда.

След като се е запознал с всички материали по делото, обсъдил доказателствата, събрани в хода на досъдебното производство и в съдебната фаза пред двете съдебни инстанции и след проверка на атакуваната присъда по оплакванията на прокурора и по тези на поверениците на частните обвинители, както и служебно изцяло Бургаският апелативен съд е приел, че протестът и въззивната жалба са неоснователни.

За да изгради вътрешното си убеждение по фактите апелативният съд като е анализирал големия обем от доказателствени материали, включително експертното заключение по повторната тройна съдебномедицинска експертиза назначена и изслушана от настоящата въззивна инстанция, като го е съпоставил с предходните експертни становища от досъдебното производство и назначената и изслушана от първата инстанция допълнителна съдебномедицинска експертиза на експертите от досъдебното производство. В резултат на този анализ и съпоставка въззивният състав е възприел заключението на повторната тройна съдебномедицинска експертиза, назначена и изслушана в настоящото въззивно съдебно следствие.

Съдът е приел изводите на експертите от последната експертиза относно вероятното място на първична инфекция- назофаринкса, тъй като същото е пълно, непротиворечиво, научно обосновано и базиращо се на доказателствената съвкупност и категоричното становище, че сепсисът не е тръгнал от матката и тя не е първичното септично огнище.

Всички вещи лица, общо 7 лекари - акушер - гинеколози, хирурзи и патолози, са единодушни, че причината за смъртта на родилката Поля Димова е било заболяването й стрептококов сепсис, което през целия период на развитието си не е имало ясна клинична изява, твърде късно е било диагностицирано и поради липсата на своевременно и адекватно антибиотично лечение е довело в развитието си до мултиорганна недостатъчност.

Експертите считат, че извършената на 02.02.2008г. оперативна интервенция не е могла да спаси живота на пациентката, дори и при по-радикална гинекологична операция - хистеректомия, а при осъществяване на оперативните процедури един ден по-рано - на 01.02.2008г., не може категорично да се заключи, че фаталният изход е могъл да бъде избегнат.
Според въззивния състав първоинстанционният съд е направил законосъобразен и обоснован правен извод, че не са доказани предявените срещу подсъдимите д-р Маджуров, д-р Драгнева и д-р Добрева обвинения за причиняване на смърт по непредпазливост поради незнание или немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност. Становището и на втората инстанция е, че не е доказано по несъмнен и категоричен начин, че тримата лекари са извършили деянието, в което са обвинени.

Решението подлежи на обжалване и протестиране пред ВКС в 15-дневен срок от съобщаване на страните."