Два блока в Поморие за безплатно саниране
Два блока в Поморие за безплатно саниране / netinfo

За по-малко от седмица се регистрираха общо три сдружения на собственици с желание да кандидатстват в Програмата за безплатно саниране на сгради.
След първенците от бл. 24, сдружения на собствениците на етажна собственост регистрираха живущите в бл. 22 и бл.18 в кв. „Свобода".
Поради факта, че блоковете с номера 22 и 24 са с долепени фасади и не е възможно да бъдат санирани поотделно, двата блока ще кандидатстват за безвъзмездна помощ като една сграда. Предстои обединяване на двете сдружения и провеждане на общо събрание на собствениците.
Втората сграда, на която собствениците постигнаха нужното съгласие за регистриране на сдружение и участие в Националната програма за енергийна ефективност е Блок 18.
След провеждане на общите събрания и подписване на договор между собствениците и Общината, започват реалните процедури по кандидатстване и реализиране на мерките за енергийна ефективност и обновяване на сградите в Поморие.