Девет малки блока в Поморие ще бъдат санирани
Девет малки блока в Поморие ще бъдат санирани / netinfo

Община Поморие получи одобрение за финансиране на мерки за постигане на енергийна ефективност на 9 жилищни сгради в Поморие - малки блокове, с до 36 апартамента. Финансирането е безвъзмездно от Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020.

Вече са подписани договорите със сдруженията на собствениците и са извършени енергийните обследвания на сградите. Изготвени са техническите им паспорти и предстои стартиране на процедурите за избор на изпълнител на строително-ремонтните дейности.

Предвидените по проекта мерки за енергийна ефективност ще се изпълняват въз основа на обследванията за енергийна ефективност, като целта е постигане на нормативно изискваните нива на енергийна ефективност - най-малко клас на енергопотребление „С".