Снимка: община Несебър
Снимка: община Несебър
Кметът на Несебър Николай Димитров откри два знакови за общината обекта – реконструираната сграда на пощата и Центъра за култура и образование „Артиум“. Чрез дейностите по реконструкция на старата, визуално и физически амортизирана сграда на пощата, бе постигнато приобщаване на постройката   в съвременната среда на площадното пространство.  

Новият Център за култура и образование „Артиум“ е забележителен не само в архитектурно, но и във функционално отношение. Той разполага с подземен паркинг. Фоайето на сградата вече се превърна в център на културния живот. На партерния етаж е новият туристически информационен център, а скоро ще заработи и кафе-сладкарница.

Вторият етаж разполага с мултифункционална театрална зала, а третият има зала за книги, видeотека, зала за кръжоци, електронна читалня и репетиционна зала със съблекални.