Съвместни дни на ученето през целия живот” се провжда в Делчево
Съвместни дни на ученето през целия живот” се провжда в Делчево / netinfo
Двудневен семинар на тема "Съвместни дни на ученето през целия живот” се провежда в Делчево, Македония, съобщават от общинска администрация Благоевград.

Проектът се изпълнява от Община Благоевград и е финансиран от Европейския съюз по Програма ФАР ТГС България – Македония, съвместен фонд за Малки проекти. Стойността му е 29 757 евро, 90% от които са безвъзмездна помощ от ЕС. В третата работната среща ще вземат участие учители и директори от предучилищното, начално и средно образование от общини, от двете страни на границата – Благоевград, Делчево и Кочани.

В програмата са предвидени дискусии за обсъждане на конкретни стъпки в бъдещото развитие на съюза, краткосрочни действия и разпределение на задачи сред членовете на съюза през следващите 6 месеца.

Резултатите от срещите ще бъдат резюмирани и ще послужат за разработването на уебсайт за целите на съюза. Партньори на Общината по проекта от българска страна са ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград и Дружество “Знание”, а от македонска – Община Делчево и Педагогически факултет в град Щип. Начлото на семинара е 11.00 часа.