/ Снимка: Община Разлог
На своето заседание Общински съвет-Разлог даде съгласието си за участие на Общината в Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Български съюз по балнеология и СПА туризъм”.

Предложението е внесено в Общинския съвет на базата на предложение от хотелиери в село Баня, които ползват минерална вода и имат съответни спа процедури. По думите на кмета на Община Разлог инж. Красимир Герчев, идеята е участието в това Сдружение, което е представително за България, има за цел да популяризира находището в селото и ползването на минералната вода.

Община Разлог е първата у нас с кадастрални карти за всички населени места

Също така участия в национални и световни форуми, които са възможност за популяризиране и утвърждаване на региона. С приемането Общината да бъде член на това Сдружение  е възможно следваща година в село Баня да се проведе конгреса на Асоциацията. Освен това, Герчев поясни, че излизането от тази Асоциация е изключително лесно, не е както в другите организации, с едномесечно предизвестие, след решение на Общински съвет.

Местните парламентаристи приеха устава на Сдружението и определиха градоначалника или упълномощен от него заместник-кмет, за представител на Община Разлог в Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Български съюз по балнеология и СПА туризъм”.

Също така съветниците му възложиха да подаде писмена молба за членство до Управителния съвет на Сдружение в срок до 1 месец от влизане в сила на настоящото решение, както и да извърши необходимите правни и фактически действия във връзка с членството на Община Разлог в сдружението.