Представиха “Съвместни дни на ученето през целия живот”
Представиха “Съвместни дни на ученето през целия живот” / netinfo
Представиха проект “Съвместни дни на ученето през целия живот” в Благоевград.

Участници в срещата са директори, помощник-директори и учители от 30 училища и детски градини от общините Благоевград и Делчево, Македония. Стойността на проекта е 29 757 евро, 90% от които финансирани по ФАР-ТГС.

В програмата на представянето се води и дискусия на тема “Значението на ученето през целия живот”. Освен това са включени и лекции като “Концепцията на ученето през целия живот и дните на ученето през целия живот в България през 2000-2006 г.”, "Професионално образование и обучение за възрастни”, “Обучение на хора в неравностойно положение.

Проблеми и практики” и “Опитът на Дружество “Знание” – Благоевград в работата с възрастни”.