/ Thinkstock/Getty Images
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Зорница“ и Защитено жилище за лица с психични разстройства ще бъдат газифицирани за предстоящия отоплителен сезон.

Община Благоевград газифицира Защитено жилище за лица с умствена изостаналост

С реализирането на дейностите значително ще се подобри жизнената среда в двете социални заведения, а разходите за отопление ще намалеят. Средствата са от Инвестиционната програма на Община Благоевград. Това са поредните сгради, предназначени за социални услуги, които са газифицирани в Благоевград.

Сред вече газифицираните са: Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за стари хора, Дом за стари хора в квартал „Струмско, Обществена трапезария, Център за ранно детско развитие, както и Домашен социален патронаж в квартал „Еленово“.