ЮЗДП ще отглежда контейнерни фиданки, залесява 104 хектара

ЮЗДП
ЮЗДП / Снимка: БГ НЕС, архив
ЮЗДП ще произвежда контейнерни фиданки от 50 дървесни видове. С тях ще бъдат залесени 104 хектара в приоритетни горски местообитания в защитените зони Огражден–Малешево, Кресна-Илинденци, Скрино, Осоговска планина, Конявска планина и Витоша. 

Всичко това се случва по проект ”Възстановяване и подобряване на природозащитния статус на приоритетни горски хабитати от мрежата Натура 2000 в България”. Финансирането е по европейската програма „Лайф плюс”, която осигурява безвъзмездни средства в размер на 75% от общата стойност от 2 108 332 евро. Останалата част от финансирането ще бъде осигурена от бюджета на ЮЗДП.

Специалистите на държавното предприятие ще съберат и обработят над 7 тона семена, от които ще се отглеждат контейнерните фиданки. За производството им в горски разсадник „Локорско”, в района на ДГС-София, ще бъде доставена и монтирана автоматизирана поточна линия с капацитет един милион фиданки годишно. Ще се изградят две оранжерии за покълване на семената и две площадки за растежа им.

По този начин ще се намали ръчния труд и разходите за производство.

Всички предвидени дейности ще се извършват в 9 общини, в 9 поделения на ЮЗДП. Ще се залеси и територията, върху която вилня големият пожар над Кресна през август тази година.

„Наше задължение е 5 г. след приключване на проекта да ползваме поточната линия за същите цели. Има търсене на фиданки в цяла Европа, до края на годината ще е готов анализ за състоянието на горите в цялата страна, ще осигурим фиданки и за другите предприятия в България”, разясни ръководителят на проекта Теодор Тодоров.