Макар и да не са сред най-големите замърсители с въглероден диоксид, страните от Западните Балкани са повлияли за влошаването на климатичната ситуация през годините, отбелязва Радио Свободна Европа. Сред причините, които водят до рекордно високите температури, е голямото количество въглероден диоксид в атмосферата, за което допринасят и страните от Западните Балкани.

Според данни на Global Carbon Project на първо място на местно ниво се нарежда Сърбия, която отделя чувствително по-голямо количество въглероден диоксид за година от всички страни в региона, следвана от Босна и Херцеговина и Република Северна Македония. На четвърто, пето и шесто място са Албания, Косово и Черна гора.

Косово и Република Северна Македония оспорват третото място по въглеродни емисии, но след началото на пандемията от коронавирус, Република Северна Македония надминава Косово.

Учени: Хората изхвърлят в атмосферата много повече въглероден диоксид от вулканите

Данни на международната търговска администрация на САЩ (ITA), цитирани от изданието, сочат, че 70 процента от енергията в Сърбия се произвежда от въглища. Основен проблем е отоплителната система в Сърбия, чието обновяване би елиминирало близо 252 270 тона въглероден диоксид, изпуснати в последните 30 години. 

Въпреки това въглеродните емисии на Сърбия не са много на фона на най-големите замърсители на атмосферата в световен план – Китай, САЩ, Индия и Русия. Сърбия се нарежда на 56-то място от общо 197 позиции в световната класация на Global Carbon Project.

Според данните на ООН въглищата, петролът и газът са допринесли най-много за климатичните промени, тъй като „са отговорни за над 75 процента от емисиите на парникови газове и за близо 90 процента от общите въглеродни емисии“ по света.

В Косово близо 95 процента от електроенергията се произвежда от въглища. Тази зависимост остава проблематична, тъй като Косово цели да се декарбонизира (т.е. да сведе до нула въглеродните емисии в атмосферата – бел. ред.) до 2050 г., а до 2031 г. възнамерява да увеличи капацитета си на енергия от възобновяеми източници с 35 на сто.