Плугчиева: България засилено си сътрудничи с ОЛАФ
Плугчиева: България засилено си сътрудничи с ОЛАФ / cнимкa: Sofia Photo Agency

Председателят на комисията по земеделие и развитие на селските райони в Европейския парламент Нейл Периш покани вицепремиера Меглена Плугчиева и представители на правителството в началото на следващата година да направят отчет пред ръководената от него парламентарна комисия за постигнатото от България в процеса на управление на европейските средства, предвидени за сектор земеделие. Заместник-министър председателят Меглена Плугчиева се срещна с Нейл Периш по време на двудневната си работна визита в Брюксел.

Пред Периш тя подчерта засиленото сътрудничество на страната ни с ОЛАФ, особено по отношение на проверките на проекти по предприсъединителната програма САПАРД. Председателят на Комисията по земеделие към ЕП изрази загриженост относно правилното изразходване на средствата за земеделие, както и за достъпа на земеделските стопани до тях. По думите му, сега Европарламентът има нужда да види добър доклад от ОЛАФ за България, както и уверение, че системите за контрол работят добре.

Вицепремиерът Плугчиева увери Нейл Периш, че в България има силна политическа воля за повече прозрачност и контрол при усвояването на европейските средства и доказателство за това са изготвеният Закон за конфликт на интереси, промените в законите за финансовия контрол и обществените поръчки и седмичният отчет пред кабинета за напредъка по предприсъединителните фондове и оперативните програми. Вицепремиерът информира председателя на Комисията по земеделие към ЕП и за започналите мерки по Програмата за развитие на селските райони, както и за стартиралата преди седмица информационна кампания „От врата на врата”, чиято цел е да подпомогне земеделските стопани при подготовката на проекти за кандидатстване по програмата.

Нейл Периш информира своите гости, че ще посети България на 14 ноември т.г. и ще се радва на място да се увери в усилията, положени от българските власти. Гаранции, че правилата за контрол в България се спазват, поиска по време на срещата си с вицепремиера Меглена Плугчиева и заместник-председателят на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните в ЕП Дан Йоргенсен. Вицепремиерът Плугчиева посочи, че няколко големи одиторски компании вече работят по проверка на проектите по предприсъединителните програми, като целта е да се установят слабостите, така че да не се повтарят при изпълнението на оперативните програми. „Учим се от проблемите и грешките си и искаме да сме сигурни, че няма да повторим допуснатите преди слабости ”, посочи още Меглена Плугчиева.