Международният ден на музеите се отбелязва на 18 май от 1978 г. по решение на Международния съвет на музеите с цел да бъде повишена информираността за дейността на тези институции и тяхната роля в обществото, съобщи ТАСС.

Мотото на деня за 2021 г. е: "Бъдещето на музеите: реставрация и обновяване". Събитията, посветени на него, ще се провеждат виртуално в повечето държави, както и миналата година. Международният съвет на музеите призовава тези културни институции да разработват и разпространяват нови творчески практики и иновативни решения за развитие на техните дейности и привличане на нова публика.

Кои са най-добрите музеи в света?

Първият музей в света се е появил около 290 г. пр н. е. в Александрия, Египет. Думата произлиза от гръцката "мусейон" - "дом на музите"). Сега в света има над 100 000 музеи.

От 1997 г. през нощта в събота срещу неделя преди или след Деня на музеите се организира Нощта на музеите, която става все по-популярна. В нея се включват около 3500 културни институции в света, които осигуряват безплатен достъп.

Пандемията от Ковид-19 засегна културата повече от много други области. От съображения за сигурност повечето музеи и галерии в света бяха затворени през 2020 г. Любителите на изкуството обаче имаха възможност да ги посетят онлайн. Така на платформата Google Arts & Culture човек може да разгледа колекциите на Музея за модерно изкуство в Ню Йорк, галерия "Уфици" във Флоренция, Третяковската галерия в Москва и др.
БТА