/ Thinkstock/Getty Images
Лошото качество на въздуха през 2016 г. е довело до най-малко 400 000 преждевременни смъртни случаи в Европа, а почти всеки европеец, който живее в град, е изложен на замърсяване, което надвишава здравословното ниво, се посочва в доклад на Европейска агенция за опазване на околната среда (EEA).

"Замърсяването на въздуха в момента е най-големият риск за околната среда, що се отнася до здравето на хората", се казва в доклада.

България е сред най-замърсяващите със серен диоксид държави в света

Авторът на доклада и експерт по качеството на въздуха Алберто Гонсалес Ортис оценява, че въпреки че нивото на опасни и вредни частици в градовете намалява, това не се случва достатъчно бързо. Той подчерта, че стандартът на Европейския съюз все още не е достигнат и ние сме далеч от стандартите на Световната здравна организация.

Европейското законодателство изисква държавите-членки да оценят риска от редица замърсители, включително озон и прахови частици, и да предприемат подходящи мерки. През юли Европейската комисия поиска от Европейския съд да предприеме действия срещу Испания и България заради лошото качество на въздуха в тези страни, предупреждавайки, че техните власти не са успели да защитят гражданите си от замърсяване.

Дишането на мръсен градски въздух е равносилно на пакет цигари

През 2017 г. 16 от 28-те държави членки на ЕС съобщиха за поне един случай, показващ, че тяхното ниво на въглероден диоксид е по-високо от установената от закона средно годишна концентрация в ЕС. Този списък включва Франция, Белгия, Холандия, Испания, Германия и Обединеното кралство.
БГНЕС