/ iStock/Getty Images
Проучване на ЕС разкри нови данни за доверието на европейците в Евросъюза, кои са най-оптимистично и песимистично настроените към бъдещето на Европейския съюз страни, подкрепата им за еврото, отношението им към имиграцията, безработицата, изменението на климата и други.

Това последно стандартно проучване на “Евробарометър“ беше проведено след европейските избори, между 7 юни и 1 юли 2019 г. във всички 28 страни от ЕС и пет страни кандидатки.

Евробарометър: Българите остават оптимисти за бъдещето на Европа

В България 55% от гражданите вярват в ЕС, а заедно с Хърватия страната ни отчита най-ниския процент в подкрепа за еврото (20%).

Средното ниво на скептицизъм сред европейските граждани е 34%, сочат резултатите на „Евробарометър“.

Изследването показва, че във всички държави-членки на ЕС, освен една от тях, мнозинството от анкетираните „са оптимисти за бъдещето на ЕС“, а единственото изключение е Гърция (51% песимисти срещу 45% оптимисти).

10 факта за ЕП и изборите за него

Високи проценти на „европесимизъм“ се забелязват и във Великобритания (46%, докато оптимистите са все още повече - 47%), Франция (45% срещу 50%), Чехия (43% срещу 54%), Италия (38% срещу 56%).

Най-високи проценти на оптимисти се наблюдават в Ирландия (85%), Дания (79%), Литва (76%) и Полша (74%).

Нов сайт „Какво прави Европа за мен“

В сравнение с есента на 2018 г. оптимизмът за бъдещето на ЕС е нарастнал в 24 държави-членки на ЕС, особено в Кипър (65%, +12%), Унгария (68%, +11%), Дания (79%, +9% ), Австрия (66%, +8%) и дори „песимистична“ Гърция (45%, +8%).

Оптимизмът обаче е станал по-малък в четири страни: Великобритания (47%, -2%), Швеция (64%, -2%), Чехия (54%, -1%) и Ирландия (85%, -1%).

В 27 държави-членки (в сравнение с 23 държави през есента на 2018 г.) по-голямата част от анкетираните са „доволни от начина, по който демокрацията функционира в ЕС“, като най-високите проценти са в Ирландия (77%), Дания (75%), Португалия (72% ) и Полша (70%). В другия край на скалата са Франция (45%) и Обединеното кралство (46%).

Кой колко яде и пие в ЕС?

Гърция е единствената държава, в която по-голямата част от анкетираните не са „доволни“ (60% срещу 36%).

Доверието в ЕС се е увеличило в 20 държави-членки, като най-високите са резултатите в Литва (72%), Дания (68%) и Естония (60%). Освен това над половината от анкетираните „са склонни да се доверяват“ на ЕС в Малта (56%). В България и Унгария резултатите са еднакви (55%).

Повечето европейци са съгласни, че „гласът им се отчита в ЕС“. Средната стойност за ЕС достига 56% (+7 процентни пункта от есента на 2018 г.), като най-високите резултати се наблюдават в Швеция (86%), Дания (81%) и Холандия (76%).

През 2017 г.: Българите са по-незаинтересовани от ЕС спрямо останалите европейци

В ЕС като цяло подкрепата за еврото е стабилна на 62%. Мнозинството от анкетираните в 17 държави-членки заявяват, че националната икономическа ситуация е добра. Люксембург (94%), Дания (91%) и Холандия (90%) са страните с най-високи резултати.

Най-ниският процент положителни мнения се наблюдава в Гърция (7%), Хърватия и България (и двете 20%).

Българите са сред европейците, които най-малко вярват в новините

Голяма част от гражданите на ЕС подкрепят „свободното движение на граждани на ЕС, които могат да живеят, работят, учат и правят бизнес навсякъде в ЕС“ (81%), като във всяка държава-членка на ЕС повече от две трети от анкетираните споделят това мнение, от Литва (94%) до Италия и Обединеното кралство (и двете 68%).

Имиграцията остава основната грижа на равнището на ЕС с 34%, въпреки силния спад (-6 процентни пункта от есента на 2018 г.). Изменението на климата, което беше класирано на пето място през есента на 2018 г., сега е второто най-важно притеснение след силно увеличение. Три притеснения получават еднакви оценки: икономическата ситуация, състоянието на публичните финанси на държавите-членки и тероризма (18%).

ЕК предложи забрана на пластмасовите еднократни продукти

Безработицата, която сега е на седма позиция на равнището на ЕС (12%), остава основната грижа на национално ниво (21%, -2 процентни пункта), заедно с повишаването на цените / инфлацията / разходите за живот (21%, непроменени) и здравето и социално осигуряване (21%, +1).

Като цяло ЕК отбелязва, че новото проучване за нагласите на гражданите от европейските страни показва "най-добрите резултати от юни 2014 г."
БГНЕС