ес знаме
ес знаме / iStock/Getty Images
Европейската комисия подкрепя страните от "Източното партньорство" и отпусна 140 милиона евро за най-спешните нужди на тези страни, включително на Молдова, съобщава Държавната информационна агенция на Молдова Молдпрес.

Както се уточнява в прессъобщението, Европейската комисия ще пренасочва и използва съществуващи инструменти в размер до 700 милиона евро, за да помогне за смекчаване на социално-икономическите последици от кризата, причинена от коронавирус.

Мерките срещу коронавируса в Нидерландия намалиха темповете на заразяване

"Това са много трудни моменти не само за ЕС, но и за страните партньори. Правим всичко възможно да смекчим въздействието на коронавирусната епидемия върху човешкия живот и съществуването на хората. Ние отговаряме както на спешните нужди на здравната система, така и на по-дългосрочните нужди на най-уязвимите групи от обществото, малките и средните предприятия, които са в основата на икономиката в шест държави", каза Оливер Вархей, еврокомисарят по разширяването и политиката на съседство.

Така че ЕК в близко бъдеще ще подкрепи доставката на медицински изделия и лична екипировка: апарати за обдишване, лабораторни комплекти, маски, очила, защитни костюми. Европейската комисия сътрудничи със Световната здравна организация и отпуска 30 милиона евро, за да гарантира, че тези необходими материали ще бъдат закупени съвместно и ще са ефективно разпределяни между здравните системи на шест държави през следващите седмици. Освен това, средствата ще подпомагат националните здравни администрации в обучението на медицински и лабораторен персонал, както и в прилагането на мерки за повишаване на осведомеността.

Освен това Комисията предостави над 11,3 милиона евро под формата на малки субсидии на организации на гражданското общество. Комисията обяви, че работи в тясно сътрудничество със съответните международни финансови институции и финансови институции в държавите-членки на ЕС и ще стартира нова програма за подкрепа на стойност 100 милиона евро, за да помогне на малки и средни предприятия, включително самостоятелно заети лица, да опростят достъпа до заеми и да стимулират бизнеса си след кризата.

Освен това в настоящата криза ЕС мобилизира основния си инструмент за намаляване на риска - Европейския фонд за устойчиво развитие, в размер на 1,55 милиарда евро, а 500 милиона ще бъдат предоставени на съседните с ЕС страни. Това бързо ще осигури ликвидност на тези страни, включително чрез оборотни средства, търговско финансиране или мораториум върху обслужването на дълга. Тази помощ допълва текущата подкрепа за макрофинансова помощ за партньори, включително Грузия, Украйна и Молдова.

От своя страна министър-председателят на Молдова Йон Кику благодари на Европейската комисия и на еврокомисаря Вархей "за подкрепата и високия дух на солидарност ".
БТА