/ община Казанлък
Европейската комисия съобщи, че е решила да продължи с наказателните процедури, като изпрати мотивирани становища до България, Кипър, Чехия, Унгария и Швеция за това, че не са съобщили какви мерки предвиждат за въвеждане в националното законодателство на правилата на ЕС за обществените поръчки за чисти превозни средства.

В Бургас продължава поетапно въвеждането на електрически градски транспорт

ЕС постави цел за дял на чистите превозни средства в общия брой на превозните средства, осигурявани с обществени поръчки до 2030 година. Държавите имат право да прилагат пълна гъвкавост, когато решават как да изпълнят целите, и трябваше да приложат европейските правила до 2 август 2021 година.

Проучване: Иновациите при батериите играят ключова роля в прехода към чиста енергия

ЕК дава два месеца за отговор, а след това може да отнесе въпроса до Съда на ЕС, се посочва в съобщението.
БТА