Най-големите компании в света са все в света на технологиите, а четири от тях са на пазарна стойност от над 1 млрд. долара, което се случва за пръв път от началото на пандемията Covid-19.

Въпреки приликите си, всяка от петте големи технологични компании (Amazon, Apple, Facebook, Microsoft и Alphabet) имат различни разбивки на паричния поток и траектории на растеж. Вижте в канала "Top Of The Tops" във

Apple - 1.58 трилиона долара

Единствената компания, която не отбеляза големи увеличения на приходите през 2019 година, беше Apple. Все пак гигантът се оценява на цели 1.58 трилиона долара по данни от началото на юли 2020 година и остава лидер сред Big Tech, както в нетния доход, така и в пазарната капитализация.

Microsoft– 1.56 трилиона долара

За първа година облачните услуги и сървърните продукти са донесли по-голям приход(25.9%) на компанията от Microsoft Office пакета(25.2%). Цели 16.2% от приходите са дошли от Windows операционните системи.

Amazon – 1.44 трилиона долара

Amazon отбеляза изключително силна 2019 година. Тя е компанията с най-големи приходи за годината, като приходите от онлайн продажби и услуги на трети страни са се увеличили с почти 30 милиарда долара, докато Amazon Web Services и Amazon Prime са увеличили приходите са с  15 милиарда долара общо.

Amazon
iStock/Getty Images

Alphabet – 1.02 трилиона долара

Рекламните приходи на Alphabet от Google, Youtube, Gmail и Google Maps се увеличиха с 20 милиарда долара и представляват 70% от общите приходи на компанията. Междувременно Google Cloud  постоянно увеличава дела си и превърна в собствен сегмент с приходи от 8,9 милиарда долара.

Facebook - 665.04 милиарда долара

Единственият признат гигант сред технологичните компании, който е на пазарна стойност под 1 трилион долара отчете 98.5% от приходите си от само един сегмент – реклами във Facebook. Поради увеличението на хората, които използват рекламните услуги на социалната мрежа тя е повишила прихода си с 20 милиарда долара.

Facebook
iStock/Getty Images