Туристите в Източните Родопи все по-често си позволяват да се доближават до гнездата на лешоядите, с което нарушават така необходимото спокойствие на защитените птици.

В района е една от най-големите естествени колонии не само в България, но и на Балканите, разказват от NOVA.

Внушителният скален масив Кован кая, който е по долината на Арда, е приютил десетки гнезда на белоглави лешояди. Природозащитниците обаче имат кадри, на които ясно се вижда как непосредствено под гнездата редовно се събират хора, привлечени от девствения речен плаж.

Въпреки че няма административен ред, който да забрани на хората да посещават бреговете на Арда, нежелано човешко присъствие обаче има дори там, където това е ограничено от закона, коментират още защитниците на природата.

16 двойки белоглави лешояди живеят в скалните ниши наоколо, а в Източните Родопи има 108 семейства. В периода между февруари и август птиците снасят яйцата си и обгрижват новоизлюпените. Точно това е и периодът, в който те се нуждаят от спокойствие.

В резерват “Вълчи дол” пък е разположена адаптационната волиера, в която 4 египетски лешояда очакват момента да полетят на свобода. Птиците са в период на адаптация и все още свикват с живота в дивата природа и всяко човешко присъствие би смутило техния покой.

Туристите в Източните Родопи да се информират предварително за местоположението на колониите или да спазват указанията на табелите, призовават от БДЗП.
 
NOVA