В Източните Родопи се излюпиха първите белоглави лешояди
В Източните Родопи се излюпиха първите белоглави лешояди / снимки: Проект „Новото тракийско злато”

Четири малки белоглави лешояда се излюпиха в Източните Родопи, установи екипът на българско-холандския проект "Новото тракийско злато" за устойчиво развитие на района.

В миналото хиляди белоглави лешояди са обитавали цяла България, но броят им намалял драстично в средата на миналия век след масовите кампании за тровене на вълци. Видът е включен в Червената книга на България със статут "застрашен от изчезване".

В Източните Родопи гнездят повече от 40 двойки белоглави лешояди. Колониите им се опазват в няколко защитени територии и зони по поречието на река Арда.

В Източните Родопи се завърнаха и първите двойки египетски лешояди и започнаха да оправят гнездата си.

Египетският лешояд е световно застрашен вид. Допреди 20 години в България е имало около 100 двойки , докато през 2010 г. те са само 33. Ако намаляването продължи със същото темпо, до 10 години видът ще изчезне от България.

По данни на Българското дружество за защита на птиците през 2010 г. в Източните Родопи са гнездили 25 двойки египетски лешояди или 75% от цялата им популация в България. Благодарение на редовните подхранвания броят им не намалява през последните пет години.