се разхожда в Сливен
се разхожда в Сливен / Живка Кючумбова
Отново белоглав лешояд, който се разходи в Сливен. Подадени са няколко сигнала за птицата, маркирана с крилни марки К9N. Към момента няма причина за безпокойство, лешоядът не е опасен и няма да нападне никого, необходимо му е спокойствие и хубаво време, за да отлети обратно в Балкана. Видът е рядък, защитен от закона и преследването или навреждането му са наказуеми.

се разхожда в Сливен
Живка КючумбоваПрез изминалата седмица друг лешояд  изтощен беше успешно уловен от служителите на Природен парк „Сините камъни” и транспортиран до Спасителния център за диви животни към Зелени Балкани - Стара Загора.

се разхожда в Сливен
Живка КючумбоваКрилната марка K4J  позволява да се разпозна птицата – това е лешояд, пристигнал у нас от Франция през май 2012та година и настанен във волиерата за адаптация в местността Каракютюк.