/ БГНЕС, архив
7 508 700 бюлетини са отпечатани за секционните избирателни комисии в страната, а 363 600 - за тези в чужбина.
 
Около 12 294 секции ще отворят за парламентарните избори в неделя, а гласуването ще продължи до 20.00 ч. Когато в 20.00 часа пред изборното помещение има негласували избиратели, председателят и секретарят на комисията установяват техния брой и самоличност, като тези избиратели предават документите си за самоличност на комисията.
 
Специално обръщение към членовете на секционните избирателни комисии в страната и в чужбина, направи председателят на ЦИК Ивилина Алексиева:
 
"ЦИК, РИК и всички компетентни институции са изпълнили задълженията си до тук за организацията за изборите. В изборния ден, най-важни са секционните избирателни комисии - там избирателите упражняват правото си на глас и там става отчитането на резултатите от гласуването. Затова се обръщам към всички членове на секционни избирателни комисии: От вас зависи спокойното и законосъобразното провеждане на изборите, осигуряването на възможност всеки избирател да упражни правото си на глас, както и правилното преброяване и отчитане на гласовете".