/ iStock/Getty Images
Превишение на средночасовата норма на серен диоксид от 1,98 пъти е констатирано в Гълъбово. Това сочи справката на Изпълнителната агенция околна среда /ИОСВ/ за качеството на атмосферния въздух в последния ден на февруари.

В четири населени места са отчетени превишения над среднодневните норми на фините прахови частици.

В Девня е констатирано превишение от 1,28 пъти, във Враца - 1,2 пъти, в бургаския квартал "Меден Рудник" - 1,19 пъти, а в автоматичната ДАОС система /работеща на принципа на диференциалната оптична атомноабсорбционна спектроскопия/, базирана в старозагорското село Ръжена - 1,18 пъти.
БТА