химикалка документ писалка
химикалка документ писалка / iStock/Getty Images
Правителството определи заместник-министъра на финансите Ивайло Яйджиев за управител за България в Черноморската банка за търговия и развитие, за заместник-управител за България в Международния валутен фонд, за управител за България в Международната инвестиционна банка и за ръководител на българската делегация в Съвета на Международната банка за икономическо сътрудничество и член на Съвета.

България е страна членка в Черноморската банка за търговия и развитие, Международния валутен фонд, Международната инвестиционна банка и Международната банка за икономическо сътрудничество и като акционер се ползва с правото да определи свои представители в управителните органи на международните финансови институции, съгласно учредителните им договори и вътрешните им правила. Според досегашната практика, описаните позиции се заемат от заместник-министъра на финансите, на когото са възложени отговорности, свързани с осъществяване на взаимоотношенията на страната с тези финансови институции.

Решението на Министерския съвет е във връзка с настъпилите персонални промени в Министерството на финансите.