Във военното разузнаване се кадрувало до „изкривена лоялност
Във военното разузнаване се кадрувало до „изкривена лоялност / Sofia Photo Agency
Във военното разузнаване се кадрувало до „изкривена лоялност"
38655
Във военното разузнаване се кадрувало до „изкривена лоялност"
  • Във военното разузнаване се кадрувало до „изкривена лоялност"

Сериозни нарушения при възлагането на обществените поръчки, финансови злоупотреби и порочна практика при кадровото израстване, която води до „изкривена лоялност" - всичко това показва проверка в служба „Военна информация".

Данните бяха оповестени от военния министър Аню Ангелов по време на заседание на парламентарната комисия за контрол върху дейността на военното разузнаване. Одитът на службата, която преди време министърът нарече "черна кутия", се извърши след като разузнаването беше оглавено от ново ръководство, назначено от Аню Ангелов.

Ето какво каза още военният министър:

„Системата на специфичните допълнителни възнаграждения в службата е порочна, защото това възнаграждение се определя без критерии и зависи единствено от волята и решението на посредствения директор. Кадровото развитие също е поставено на нездрава основа, което води до пълна зависимост на кариерното развитие на всеки служител от непосредствения началник. Това, както в случая с допълнителните възнаграждения води до изкривена лоялност и издигане в службата само на основата на лична преданост. Бяха констатирани сериозни нарушения в сферата на финансовото и материално-физическото осигуряване и при обществените поръчки. Най-общо тези нарушения се изразяват в нарушение на финансовата и бюджетна дисциплина, заключаващи се в неспазване на общия ред за отчитане на разходите, нередовна инвентаризация на наличните парични средства, допуска се задържане и несвоевременно отчитане от подотчетни лица за служебни аванси в големи размери, както и даване на такива аванси без да са отчетени. Всички процедури за възлагане на обществени поръчки от службата са по реда на специалните обществени поръчки. Това е позволило едни и същи фирми в продължение на години да са изпълнители на определен вид доставка или услуга. По строителството и строителните услуги - ремонт и каквото и да е, една фирма е спечелила обществените поръчки от 2005 г. насам. Особено се забелязва при комуникационно-информационните услуги - доставка на компютри, друга техника и т.н. също е една фирма. Разбира се, че ще се търси отговорност, има предложения за дисциплинарни наказания, такива ще бъдат наложени, но не само дисциплинарни наказания в резултат на ревизията, от Агенцията за държавна и финансова инспекция ще бъдат наложени вероятно и начети, глоби и т.н".