/ БТА
Служебният министър ще има двама заместници
Служебният министър на външните работи Николай Милков обяви приоритетите на ресорното ведомство до провеждането на изборите и съставянето на редовен кабинет на пресконференция в Министерството на външните работи (МВнР).

Основен приоритет е организацията и провеждането на изборите за Народно събрание на 2 октомври 2022 г. зад граница. Към момента се очаква да бъдат разкрити около 800 секции в над 65 държави, обяви Иван Кондов, постоянен секретар на МВнР.

Ключова задача за ведомството е и европейската интеграция на страните от Западните Балкани, както и отстояването и надграждането на постигнатото в последните месеци по отношение на европейския път на Република Северна Македония(РСМ).

По думите на Милков по отношение на РСМ страната ни трябва да успее да затвърди и да не отстъпи от пробива, който е направен в двустранните отношения. 

Служебен външен министър Николай Милков
БТА

"Балканската ни политика, не се изчерпва само до РСМ. На Балканите има много по-взривоопасни проблеми – Сърбия, Косово, Босна и Херцеговина", коментира Милков. Именно заради това, той подчерта, че вниманието на партньорите от Европейския съюз и НАТО трябва да бъде концентрирано и върху проблемите, свързани със сигурността в региона.  

Също така осигуряване на активно присъствие на страната ни в ЕС и НАТО, включително участието в колективните усилия за справяне с настоящите кризи, както и присъединяването на България към Еврозоната и Шенгенското пространство. 

Относно присъединяването към Шенген Милков заяви, че през септември ще бъде представена информация докъде страната ни е стигнала с подготовката за присъединяването. 
Сред изброените от него приоритети е и присъединяването на страната ни към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и подготовка от страна на България на Първоначален меморандум с позиция по всеки един правен инструмент на ОИСР.

БТА