Висшият съдебен съвет решава дали да прекрати предсрочно мандата на Иван Гешев като главен прокурор.

Миналата седмица Пленумът на Висшия съдебен съвет разгледа допустимостта на предложението на министъра на правосъдието Надежда Йорданова за отстраняване на главния прокурор Иван Гешев. В мотивите си тя е посочила 9 точки - основания за отстраняването на Гешев, като Пленумът на ВСС разгледа всяка една поотделно.

ВСС реши, че са частично недопустими три от основанията. Става въпрос за частта им, касаеща действия и бездействия на Иван Гешев преди встъпването му в длъжност като главен прокурор. Едно беше отхвърлено като недопустимо. Останалите пет бяха определени за допустими и редовни.

Гешев: Има опасност от рухване на върховенството на закона и правовата държава

По време на дебата главният прокурор Иван Гешев каза, че с искането се разкрива личното мнение на министъра на правосъдието към главния прокурор. Той заговори за разделението на властите и заяви, че не би си позволил да дава препоръки на някого от изпълнителната власт, за да не нарушава разделението.

"В предложението почти няма описание на действия и бездействия, извършени от моя страна лично", каза още Гешев. Главният прокурор заяви, че няма никакви притеснения и не вижда юридически аргументи.

Йорданова: Нямам илюзии и не очаквам този състав на ВСС да освободи предсрочно Гешев

Самата Йорданова изрази вече очакванията си. „Нямам илюзии и не мога да кажа, че очаквам този състав на Висшия съдебен съвет да освободи предсрочно главния прокурор. Необходими са 17 гласа, а голяма част от лицата във ВСС са на лица, които дължат кариерата си на Иван Гешев”, е мнението на Йорданова.
 
БГНЕС