Всеки втори, завършил медицина у нас, не се реализира тук
Всеки втори, завършил медицина у нас, не се реализира тук / Sofia Photo Agency
Всеки втори, завършил медицина у нас, не се реализира тук
51520
Всеки втори, завършил медицина у нас, не се реализира тук
  • Всеки втори, завършил медицина у нас, не се реализира тук

Всеки втори, който завършва медицина у нас, не се реализира в България. Тази тенденция беше оповестена по време на конференция на тема „Бизнес и образование". Според статистиката само през последните пет години българските университети са завършили 55 000 студенти в специалност Икономика. Те са равен брой с всички студенти, обучени в направленията, свързани с природни науки и инженерни специалности.

През последните пет години родните университети са произвели 226 000 висшисти, като една трета са обучени само в две направления - икономика и администрация и управление. Данните изнесе изпълнителният директор на Институт "Отворено общество" Георги Стойчев: „Получава се съотношение, при което на всеки двама обучени инженери в българското висше образование се падат по двама икономисти и по един обучен в направление администрация и управление.

Безработицата сред младите висшите е малко под 4%, като най-ниска безработица има сред тези, завършили направленията, които подготвят в секторите Сигурност, здравеопазване и високи технологии: „Най-висока безработица констатираме в направленията от аграрния сектор и туризма. Там безработицата е 5-7%. При най-масовите направления - икономика, администрация и управление, и безработицата, и доходите са около средните за хората с висше образование".

Данните сочат, че най-високи доходи получават хората, завършили направления, свързани с публичния сектор, добивната индустрия и високите технологии, а най-ниските - тези в социалните услуги и аграрния сектор. Около 70% от завършилите през последните пет години се реализират в официалната икономика в страната. Останалите или напускат страната, или работят в неформалната икономика.