Всеки втори подкрепя дигитализация на образованието

/ Thinkstock/Getty Images
Оценката както на широката общественост, така и на родителите на деца в училищна възраст, показва, че като най-успешни до момента се възприемат мерките за дигитализация на образованието (49,6%), сочи годишното изследване на Алфа Рисърч.
 
От началото на тази година към проследяването на традиционните тенденции на доверие към институции, политици и партии, Алфа Рисърч стартира и постоянна секция, която периодично ще изследва нагласите по значими за обществото сфери. Акцент в това издание е образованието.
 
С 20% се увеличават учителските заплати

От години образованието в България е сред социалните сфери, нуждаещи се от концептуално преосмисляне и цялостни системни решения. Радикалните промени в обществата, икономиките и комуникацията в съвременния свят, поставят образователните системи пред съвършено нови изисквания и критерии за успех. В началото на настоящия мандат управляващите поставиха образованието като приоритет в дейността си и заявиха поредица от мерки като увеличение на учителските заплати, модернизация на образователния процес, ефективно обхващане на децата от системата.
 

Алфа Рисърч


Необходимостта от цялостна промяна на учебния процес, за да развива той пълноценно способностите на децата и да отговаря на съвременните комуникационни реалности се оценява особено високо от родителите - както от онези, които могат да предоставят на децата си дигитални устройства вкъщи, така и от онези, които нямат такива възможности и за тях образователната дигитализация се явява шанс за намаляване на социалните и културни неравенства. Около една трета от родителите смятат, че са налице позитивни ефекти от усилията за интегриране на деца с по-леки увреждания в общообразователните училища, както и от връщането обратно в клас на преждевременно отпадащи деца.

През последното тримесечие на миналата година образователният министър Красимир Вълчев лансира старта и на един по-сериозен дебат за мястото на образованието и ролята му във възпитанието на децата. Настоящото проучване показва, че 66% от пълнолетните българи подкрепят тезата, че училището, освен да образова, трябва и да възпитава. Това разбиране доминира във всички социални групи, независимо от социалния и материален статус на анкетираните.
 

БГНЕС


Най-голяма част от българите (35%) смятат, че децата се учат най-вече от личното поведение и пример. 28% са на мнение, че не толкова училището, колкото широката социална среда - социалните отношения, ценностите, моделите на успех в обществото са онези, които възпитават и могат да подкрепят, или напротив, да действат в разрез с усилията на училището. Според 27% дисциплината е тази, която възпитава и когато учителите не знаят как да я постигнат това намалява резултата от техните усилия. 8% отдават водеща роля на книгите, филмите изкуството.