Министерството на отбраната внесе предложение за предоставяне на военна и военно-техническа подкрепа за Украйна и принос на България към мисията на Европейския съюз за подпомагане на Украйна - EUMAM UA в Министерския съвет. Предложението е в изпълнение на решението на Народното събрание от 3 ноември 2022 година, а решението на кабинета вече е внесено в Народното събрание, съобщиха от Министерството на отбраната.

В изпълнение на решението на НС, Министерството на отбраната проведе консултации с Украйна за координиране на вида и обема на военната и военно-техническата подкрепа, техника и боеприпаси. Информацията за обема и вида на помощта е включена в класифицирано приложение към проекта на решението.

Военната помощ за Украйна: България ще даде леко стрелково оръжие и боеприпаси

Освен военното имущество, Министерският съвет предлага на Народното събрание да одобри в рамките на националния принос към мисията EUMAM UA участието на военнослужещи от Въоръжените сили на Република България в Звеното за военно планиране и провеждане на военни мисии на ОПСО на ЕС в Кралство Белгия, както и в Общовойсковото командване по подготовката в Полша и/или в Специализираното командване по подготовката във Федерална Република Германия.

В рамките на мандата на мисията се предлага всяка година бойни санитари от украинските въоръжени сили да се подготвят в Република България.