През отоплителния сезон се увеличава опасността от възникване на пожари от непочистени комини и димоотводни тръби, както и от неизправни отоплителни уреди. В тази връзка от Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Монтана напомнят някои основни правила при експлоатацията на отоплителни уреди.

enlightenedОтоплителните уреди и съоръжения трябва да се проверят, като всички неизправности се отстраняват незабавно, а ако това е невъзможно, уредите се спират от експлоатация.

enlightenedКомините и димоотводните тръби трябва да се почистят от сажди и отлагания преди експлоатацията ѝм, както и периодично при необходимост през отоплителния сезон.

enlightenedПочистването на комините се разрешава само механично. Забравено е умишлено им запалване.

enlightenedЛокалните отоплителни уреди (печки) и димоотводните им тръби се поставят на разстояние, минимум 0.5 метра от горими материали, конструктивни елементи и мебели.

enlightenedОтоплителните уреди се експлоатират върху негорима основа, а пред печките за твърдо гориво се поставя негорима подложка за ограничаване падането на въглени върху горимия под или настилки.

enlightenedГазовите бутилки с пропан-бутан, трябва да преминат технически преглед в лицензиран сервиз. Необходима е проверка за изправността на редуцир-вентилите, уплътненията и на газопроводите. При неизправност, същите трябва да се подменят.

enlightenedЕлектрическите инсталации в сградите се поддържат в изправно състояние. Недопустимо е подсилването на електрическите предпазители.

enlightenedВключването на допълните електроуреди може да доведе до претоварване и възникване на пожар.

enlightenedenlightenedenlightened ВНИМАНИЕ enlightenedenlightenedenlightened

Не се оставят без наблюдение включени отоплителни и електронагревателни уреди!

► Не оставяйте сами в къщи и без наблюдение малки деца, а също така и възрастни хора! На децата ограничете достъпа им до кибрити, запалки и други огнеизточници, а на възрастните припомняйте постоянно мерките за безопасност.

► При възникване на пожар, или изтичане на газ, незабавно напуснете помещението и се обадете на тел. 112!
МВР, Пожарна Монтана