/ Thinkstock/Getty Images
В част от библиотеките у нас никога не е правен ремонт
97380
В част от библиотеките у нас никога не е правен ремонт
  • В част от библиотеките у нас никога не е правен ремонт
В 18% от библиотеките у нас никога не е правен ремонт, а най-лошо е състоянието на тези към читалищата в малките общини. Над 90 на сто от библиотеките са без интернет страници, а онлайн каталог имат едва 5% от тях, сочи проучване на фондация „Глобални библиотеки“, проведено през миналата година. Данните бяха представени по време на откриването на Националната библиотечна седмица.
 
Основните проблеми на библиотеките у нас са свързани с информационното осигуряване и достъпа, както и с физическата среда, която все-повече не отговаря на съвременните изисквания, посочи Спаска Тарандова, изпълнителен директор на фондация „Глобални библиотеки“:

„Аналогични са проблемите и с училищните библиотеки. Приетият закон за предучилищно и училищно образование предвижда осигуряване на библиотечно обслужване чрез функционирането на училищни библиотеки. Все още не е утвърдена предвидената в него поднормативна база. Библиотеките към висшите училища и научните организации също се нуждаят от по-добро функциониране и по-пълноценно използване на капацитета им. Читалищните библиотеки в малките населени места имат най-много трудности в осигуряването на съвременно библиотечно-информационно обслужване“.

книги библиотека
Thinkstock/Getty Images

 
За реално прилагане на Закона за обществените библиотеки, както и за въвеждане на приетия през 2015-та година Стандарт за библиотечно-информационно обслужване, настояват работещите в сектора. Над 4 хиляди са библиотеките у нас, а техните услуги се използват от над 1 млн. граждани.