/ iStock/Getty Images
Средният резултат от националното външно оценяване по български език и литература (БЕЛ) в седми клас е 53,06 точки и е над средния брой точки, а по математика средният резултат е 33,63 точки и е под средния брой точки. Това каза на пресконференция днес заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова.
 
Най-добрите анализи на резултатите от националното външно оценяване в седми клас от тази година могат да се направят на ниво училище и на ниво ученик. Очевидно е, че имаме проблем с резултатите по математика, той е от много години, дължи се на вътрешни и на външни за системата обстоятелства, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в коментар за по-ниските резултати по математика в седми клас на външното оценяване от резултатите по български език и литература.

Готови са резултатите от външното оценяване на седмокласниците
 
По думите му, външните обстоятелства са свързани с различното поколение деца и ученици, на които много по-трудно се провокира интереса за учене и много по-трудно се концентрират и мотивират да учат, особено по математика и по природни науки.
 
Има и вътрешни фактори в системата, но основният фактор за доброто обучение си остава подготвеният и мотивиран учител, каза министър Вълчев.
 
Той отбеляза, че новите учебни програми бяха изготвени, но системата на образованието трябва да "се настрои" към това да дава и функционална грамотност на учениците.

Вижте задачите от изпита по математика след 7-ми клас
 
"Българската система на образование се справя относително добре с базовата и четивната грамотност, като сме на едно от челните места в Европа - по PIRLS, но сме на едно от последните места по функционална грамотност - по PISA", коментира образователният министър.
 
Той добави, че учителите трябва не само да бъдат подготвени, да имат свобода, но и да бъдат насърчени да прилагат креативни и иновативни методи на преподаване.

Учителите трябва да полагат повече усилия за работа с всяко едно дете и когато то е натрупало образователни трудности, всеки един учител трябва да бъде креативен и да намери специфичен подход към всяко дете, препоръча министър Вълчев.
 
Той каза, че за съжаление, по математика, затрудненията лесно се натрупват, ако не се решават задачи от учениците. Министърът на образованието припомни, че по-голяма част от дейностите по интереси вече са насочени към математиката и природните науки.

Започва кандидатстването за прием в гимназия

На външното оценяване по БЕЛ през юни са се явили 55 567 седмокласници, а по математика - 55 474 седмокласници. 57,9 процента е успеваемостта на изпита по БЕЛ при затворените въпроси, а при отворените е 44,3 процента. При математиката при затворените въпроси успеваемостта на седмокласниците е 49,9 процента, а при отворените въпроси - 19,2 процента.
 
Статистиката показва, че със 100 точки по БЕЛ през 2019 г. са 16 ученици в седми клас, а през 2018 г. са били трима. През тази година по математика със 100 точки са 141 седмокласници, а през 2018 г. са били 68. С 0 точки по БЕЛ през 2019 г. са 107 ученици в седми клас, а през миналата година са били 127. Сега с 0 точки по математика са 109 ученици, а през 2018 г. са били 174. През тази година със 100 точки и по математика, и по БЕЛ, е само един ученик в седми клас, но от МОН не съобщиха дали това е момче или момиче. Миналата година не е имало ученик със 100 точки и по двата предмета. Сега с 0 точки и по двата предмета са 12 седмокласници, а през 2018 г. не е имало ученици с такива резултати. Сега на отворените отговори по БЕЛ 3081 ученици са с 0 точки, а през миналата година са били 11 583. С 0 точки на отворените отговори по математика сега са 17 501 седмокласници, а през 2018 г. - 20 924 ученици.
 
С най-високи резултати по региони по БЕЛ сега са седмокласниците от София, Смолян и Перник, а на последните места са учениците от Ямбол, Сливен и Шумен. По математика на първо място са учениците от София, Варна и Смолян, а в края на класацията са седмокласниците от Видин, Шумен и Монтана. Сред десетте училища с най-високи резултати и по двата предмета са математически и природоматематически гимназии, и частни училища.

Преразказ върху „Богатствата на момъка“ писаха седмокласниците
 
На изпита по БЕЛ седмокласниците най-добре са се справили със задачите за намиране на информация в текст, с лексикологията и при разпознаването на факти от художествен текст. Учениците са се затруднили при граматиката, синтактичната синонимия и при тълкуването на текст. Средният брой точки на преразказа върху творбата "Богатствата на момъка" е 20 точки от максимални 35 точки, като това е първият випуск, обучаван по новите олекотени учебни програми, каза експертът по БЕЛ Александър Трингов.
 
По математика седмокласниците традиционно се справят по-добре със задачите от алгебрата, като най-успешно са се справили с намирането на корен на уравнение, с решението на неравенство и с формулите за съкратено умножение, каза експертът по математика Маня Манева. Тя отбеляза, че учениците са се затруднили най-много при 13-а задача по математика, която е за еднакви триъгълници и тук постижимостта е най-ниска - 23 процента. Трудни са били за седмокласниците също геометричните задачи и задачите за моделиране с числови изрази, както и разчитането на данни.
БТА