контейнери смет
контейнери смет / Община Варна
Това става след споразумение на НСИ и НСОРБ
Националният статистически институт (НСИ) и Националното сдружение на общините в Република България (НСРОБ) подписаха Рамково споразумение, на базата на което общините ще имат възможност да получават официални данни от преброяването на населението и жилищния фонд в България през 2021 г., предаде репортер на БГНЕС.

“НСИ и НСОРБ имат дългогодишно сътрудничество и много добри партньорски отношения. Нашата съвместна работа е основана на принципа на симбиозата, в която и двете страни имат полза, общият резултат е полезен за цялото обществото“, заяви председателят на НСИ доц. Д-р Атанас Атанасов.

“Днес подписваме това споразумение за сътрудничество, с което НСИ ще предостави данни за броя на ползвателите на имотите - данни събрани от последното преброяване на населението. Тези данни са необходими на общините като част от общите данни, които те ще използват за разработване на нова методика за изчисляване на такса битови отпадъци, която би трябвало да влезе в сила през 2025г.”, обяви той.

Д-р Атанасов каза, че ще бъдат предоставени данни за всички жилища в страната, данни за жилищните сгради и данни за домакинствата и броя на членовете на домакинствата, които живеят в тях, но подчерта, че индивидуални данни няма да бъдат предоставени на общините.

“След подписване на днешното споразумение между НСИ и НСОРБ всяка община трябва да подаде заявление по образец до съответното териториално статистическо бюро, в което се намира и по този начин общините ще получат необходимата информация за ползвателите на имоти”, обясни той.

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева посочи, че е много удовлетворена от това, че заедно с техните партньори в лицето на НСИ имат възможността да подпишат настоящото споразумение. Тя уточни, че екипите от двете ведомства са работили много интензивно през последната година да разработят текста и модела на споразумението.

“Подобно споразумение между общините и НСИ се изработва за първи път”, каза Георгиева и уточни, че по силата на действащото законодателство е било необходимо да се изработи такова споразумение.

“Законът за местните данъци и такси задължава двете страни да се споразумеят, така че общините да могат безплатно и безвъзмездно да получават необходимата информация от НСИ, която ще им помогне да започнат плавния преход към изчисляване на такса “битови отпадъци” по нов модел като елиминират влиянието на данъчните оценки и преминат постепенно към изчисляване на количеството генерирани отпадъци на всяко домакинство”, подчерта тя. “Днес правим още една стъпка към промяната в начина на изчисляване на таксата битови отпадъци”, категорична е тя.

На база Рамковото споразумение, общините ще имат възможност да получават необходимата им информация от териториалните поделения на НСИ.

Споразумението беше подписано от доц. д-р Атанас Атанасов, председател на НСИ и изпълнителния директор на НСОРБ Силвия Георгиева.
БГНЕС