/ ThinkStock/Getty Images
Назначават още един министър на културата
Министерството на културата вече ще има трима заместници, вместо досегашните двама. Това реши министерския съвет с прието постановление за изменение на устройствения правилник на ведомството. 

Първи назначения в кабинета „Янев“

С оглед широкия кръг от функции, свързани с международното сътрудничество, европейските програми и регионалните дейности е необходимо координиринето на същите от трети заместник-министър, се казва в мотивите на правителството. 

Кабинетът „Янев“ реши: Пенсионерите ще получават добавката от 50 лева поне още два месеца

С предлаганата промяна ще се постигне цялостна координация и хармонизация при определянето на стратегията, приоритетите и механизмите за провеждане на държавната културна политика на международно ниво и регионалната културна политика в сферата на читалищното дело, библиотеките и българската книжнина.

Съзадава се и Съвет за развитие при Министерския съвет, също с изменя в Устройственият правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Започна първото заседание на кабинета „Янев“

Измененията отразяват промените в структурата на Министерския съвет по силата на издадения от Президента на Република България Указ за назначаване на служебно правителство.