Министерският съвет е подкрепил идеята на министъра на правосъдието Янаки Стоилов да внесе искане до Конституционния съд по случая с главния прокурор Иван Гешев

"Въпросът е включва ли се в правомощията на министъра на правосъдието да прави предложения за предсрочно освобождаване от длъжност на председателя на Върховния касационен съд (ВКс)/, председателя на Върховния административен съд (ВАС) и на главния прокурор.

Става дума за системно неизпълнение на служебните задължения и действия, водещи до уронване престижа на съдебната власт. Смятаме, че искането е допустимо, тъй като по такъв въпрос Конституционния съд не е давал тълкуване", заяви на брифинг Стоилов.

По думите му законодателството ни разполага с необходимите инструменти, стига да има кой да си служи с тях. „Разполагам с правомощие и съм заинтересован по отношение на отказа на ВСС да разгледа по същество внесеното искане за освобождаване на главния прокурор”, каза още Стоилов и уточни, че искането до ВАС може да отмени отказа на ВСС.

"Днес МС прие да бъде изработена пътна карта за изпълнението на осъдителните решения на Европейския съд по правата на човека, постановени срещу Република България. В началото на тази година парламентарната асамблея на Съвета на Европа прие резолюция, в която изразява сериозно безпокойство от броя осъдителни решения на Европейския съд по правата на човека, чието изпълнение не е приключило", каза още правосъдният министър.

По отношение на осъдителните решения той заяви, че "има известно подобрение, но се проявява проблемът, че част от тези решения не се изпълняват своевременно, а в отделни случаи това е повече от 15 години".

"Затова е необходимо да се набележат стъпки за избягване на случаите за повтарящи се нарушения", допълни Стоилов.