/ Dariknews.bg, архив
Спазването на правилата за безопасност спасява живота на работещите
92782
Спазването на правилата за безопасност спасява живота на работещите
  • Спазването на правилата за безопасност спасява живота на работещите
Неизползването на осигурени предпазни средства и липсата на контрол от работодателя към работниците са сред най-честите причини за трудови злополуки, които могат да бъдат избегнати. Това припомнят от Главната инспекция по труда две седмици след инцидента в ТЕЦ "Брикел", при който един човек загина, а други петима бяха ранени при почистване на една от инсталациите.
 
Първоначалните резултати от проверката там показват, че за тази дейност не е била направена оценка на риска, чрез която да се предвидят мерки за минимизиране на специфичните рискове.
 
След инцидента в "Брикел" оцелелите работници са в стрес (ВИДЕО)

Почистването на сероочистващата инсталация в ТЕЦ "Брикел" е дейност, за която е нужна оценка на риска. Чрез нея се определят възможните рискове за работниците и се предприемат мерки за избягването им. Тъй като това не е постоянно работно място, такава оценка не е била направена, констатират от Инспекцията по труда.
 
Ако имаше такава оценка, тя щеше да покаже, че има трайни наслагвания по тавана и стените, които създават риск от пропадане. Именно то причини смъртта на един от работниците.
 
Един е загинал, а четирима са ранени при авария в Брикел

През втората половина на февруари трудовите инспектори са участвали в разследването на още няколко трудови злополуки, които са можели да бъдат избегнати - в Хасково, метална тръба паднала върху главата на работник, докато почиствал около скелето при саниране на сграда. Тъй като не използвал осигурената му каска, в момента работникът е със счупен череп.
 
Още примери, които доказват, че в голямата си част злополуките могат да бъдат предотвратени чрез спазване на правилата за безопасност, са публикувани на сайта на ГИТ.
 
Оттам припомнят на работодателите, че дори когато основната причина за инцидент е виновното поведение на пострадалия, техен е ангажиментът да създадат ежедневен контрол, който да не допуска работникът да нарушава закона.