Сметната палата изпрати докладите за пътния фонд
Сметната палата изпрати докладите за пътния фонд / netinfo

Сметната палата изпрати на парламентарната Комисия за борба с корупцията одитния доклад за извършения одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Изпълнителна агенция „Пътища” и на нейния правоприемник Фонд “Републиканска пътна инфраструктура” за периода 01.01.2006 г. - 31.12.2006 г., съобщиха от палатата. Той бе поискан от председателя на комисията Бойко Великов.

С решение от 17 април 2008 г. Сметната палата изпрати този одитен доклад на главния прокурор на Република България, тъй като при извършената проверка одиторите установиха данни за престъпление. По данни от органите на прокуратурата въз основа на него е образувано наказателно производство.Съгласно чл. 52, ал. 3 от Закона за Сметната палата институцията не може да огласява данни от доклад, който е изпратен на прокуратурата. По искане на Бойко Великов Сметната палата изпрати в комисията и одитния доклад за другата проверка, която Сметната палата извърши на Фонд “Републиканска пътна инфраструктура” – одит на дейността по експлоатацията и поддържането на републиканските пътища от Изпълнителна агенция “Пътища” и от нейния правоприемник Фонд „Републиканска пътна инфраструктура” за периода от 01.01.2006 г. до 30.06.2007 г. Докладът за резултатите от този одит е публикуван на интернет страницата на Сметната палата.