Следващите областни управители - задължително магистри
Следващите областни управители - задължително магистри / DarikNews.bg, архив

Заместник-министрите, членовете на колегиални органи, областните управители и техните заместници трябва да имат висше образование с минимална образователно-квалификационна степен "магистър". Това разпореждат промените в Закона за администрацията, гласувани на второ четене от парламента, съобщава БТА.

Магистърска степен ще трябва да имат и председателите на държавни агенции, комисии и ръководителите на държавни институции, създадени със закон или постановление на Министерския съвет, отбелязва "24 часа". Законът влиза в сила от януари 2018 г. и така тези изисквания ще важат за следващото правителство.

Ще проверяват с тест кандидатите за държавни служители

Депутатите решиха извън числеността на персонала на администрациите на изпълнителната власт да могат да се назначават служители на срочни трудови договори за дейности по управление и изпълнение на проекти и програми, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове. Назначаването им се извършва чрез конкуренция, основана на професионални качества по ред, определен във вътрешни правила на административната структура.

Всеки 16-и българин е чиновник

Възнагражденията на служителите са изцяло от техническата помощ на съответната програма или проекта.

Организациите, предоставящи обществени услуги, въвеждат в регистъра информация за техните ръководни органи, обществените услуги, по повод на които се извършват административни услуги, административните услуги, включително вътрешните административни услуги и електронните административни услуги, както и местата, в които осъществява административно обслужване и приемното време.

Вкарват шпиони сред чиновниците

Административният регистър се поддържа като единна електронна база данни. Всеки ще има право на свободен и безплатен достъп до информацията в него, включително за повторно използване, предвидиха депутатите.