Във връзка с постъпило запитване в РИОСВ-Бургас относно законосъобразността на извършвани дейности по разстилане на пясъка на плажната ивица на морски плаж „Смокини - север“, Созопол, експерти извършиха проверка на терен, съобщиха от екоинспекцията.

Прокуратурата разпореди спешна проверка на плаж „Смокиня“

Установи се, че в два полигона се извършват дейности по подготовка за поставяне на преместваеми обекти. Местоположението на бъдещите преместваеми обекти е обозначено на терен с колчета.

След заснемане с GPS се установи, че не се засягат обекти по чл. 6, ал. 4, т. 4 от закона за устройство на Черноморското крайбрежие (пясъчни дюни) със забрана за разполагане на обекти и съоръжения. 

Николова разпореди проверка на морски плаж „Смокиня“ (ВИДЕО)

Новата схема за разполагане на преместваеми обекти и съоръжения на морски плаж „Смокини - север“ не е внесена за съгласуване с РИОСВ.

След направените констатации е дадено предписание на упълномощения представител на фирмата-концесионер на морския плаж, да преустанови всякакви действия до съгласуване на схемата за разполагане на преместваеми обекти и съоръжения с РИОСВ.