Три часа продължи срещата в Министерския съвет между премиера Кирил Петков и представители на транспортния бранш. Министър-председателят разговаря с превозвачите като във фокуса са поставените от тях проблеми и работата, която кабинетът е предприел по разрешаването им. В срещата участват вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов и министърът на транспорта Николай Събев.

 От тази среща всички излизаме с ясната идея, че всички сме в една лодка и ако искаме България да просперира, диалогът трвбва да бъде спазван от всички страни и уважението трябва да е взаимно, обясни Петков. Като правителство поехме ангажимент, че още в тази седмица министърът на регионалното развитие ще направи работна среща за детайлите по ТОЛ системата, а министъра на транспорта ще бъде с отворени врати за допълнителни срещи по всички други теми, добави министър-председателят.

Възстановихме диалога, посочи Петков след срещата.

"Днес възстановихме диалога, но протест утре ще има", обявиха от транспортния бранш и се аргументираха, че исканията им към днешна дата не са удовлетворени. Протестът започва в 9.00 ч., а превозите утре са преустановени до 17 ч. Премиерът уточни, че протестът ще бъде мирен и няма да затруднява останалите граждани.

В сряда протести на превозвачите ще има в цялата страна.

"Премиерът разбра, че исканията ни не са политически, а икономически", обясниха от бранша.

Ще бъде премахнат акциза на природния газ, втечнения нефтен газ и метана. Това потвърди Петков след срещата. Премиерът посочи още, че ДДС на природния газ и втечнения нефтен газ ще бъде намален на 9%. Той добави, че е поел ангажимент да говори в Европейския съвет дали е възможно да се намаля акциза на горивата. По думите на Петков, министърът на финансите смята, че това решение на ниво Европа не е възможно да се случи.

"Българското правителство показва, че криза след криза се справя. Обществото ни трябва да разбере, че тези кризи може да ги решаваме само заедно и в диалог", заключи Петков.

Обединихме се около мнението, че не е нормално българските пътища да изглеждат по този начин, не е нормално състоянието на "Витиня" да е такова. От години българските превозвачи да не могат да имат нормален начин за превоз на толкова основна пътна артерия, не е нормално да нямаме магистрала "Хемус", не е нормално да нямаме път Ботевград - Видин, не е нормално всички тези неща да се случват. Как може да имате нормален транспортен бизнес с тази инфраструктура, която толкова много години уж се правеше, а я няма днес. Това правителство е тръгнало да решава проблемите, но за всички тези неща трябват средства и ние сега трябва да намерим най-разумния начин, за да постигнем промяната, за която всички сме се обединили, добави той.

Представителите на превозвачите благодариха на министър-председателят, че е поднесъл извиненията си към тях, а от своя страна те също се извиниха.От пресслужбата на Петков съобщиха по-рано, че в рамките на срещата се обсъждат мерки, които правителството предлага след месеци работа, както е видно от задействаните процедури:

1. Цени на горивата за бизнеса – намаляване цената на био-добавката

МТС е постигнало договорка с “Националната асоциация по биогорива в България”, че компаниите ще предоставят за българския пазар добавката със 150-200 долара на тон по-ниско от цената на спот пазара. Предложението важи за юли, август и септември 2022. Така цената за добавката за българските потребители ще бъде изключително конкурентна. България е един от водещите производители на биогорива в Европа и това ни позволява да се възползваме от ситуацията, което е в интерес на българските потребители. По този начин очакваме ефектът от биодобавката върху крайната цена на горивата да бъде силно намален.

2. Цени на горивата за бизнеса: Премахване на акциза за природен газ, втечнен нефтен газ (ВНГ) и метан

Това ще даде възможност за намаляване на цената на килограм ВНГ от 34 стотинки/кг. допълнително на тези горива, които много от българските превозвачи използват, както и много крайни собственици на автомобили.

3. Цени на горивата за бизнеса: Намаляване на ДДС на природен газ, втечнен нефтен газ (ВНГ) на 9%

Тази мярка се допълва и с вече обявената мярка за покачване на минималния праг за задължителна регистрация по ДДС до праг от 100,000 лв., с което се създаде облекчение за малките транспортни фирми.

4. Законодателни промени във връзка с неточно отчитане през тол системата

Поставен проблем от превозвачите: Санкционират се с компенсаторни такси – глоби превозвачи дори и когато не работят бордовите устройства и съответно – не ес подават данни в тол системата.

Предприетите от МРРБ действия – изготвен и съгласуван е ЗИД на ЗП, както и на ЗДвП. Внесен е в МС и предстои да бъде разгледан на заседание на 18.05.2022 г., ще бъде разгледан от НС. С този законопроект се променя механизмът на санкционирането, като се въвежда справедлив и облекчен метод на разграничение на неволните от истинските нарушения.

Когато не функционира системата, законът е категоричен, че никой нищо не заплаща. Във всички останали случаи на изключено устройство на невнимание или дължащо се на техническа повреда, ще се прилага нов механизъм, без санкция на превозвачите. Дава им се възможност да декларират чрез своя доставчик, че се касае за техническа грешка и ще заплатят определена в Тарифата такса - от т.нар. „максимална тол такса“.

5. Осигуряване на предвидимост при промяна на тарифите на тол системата

Направено е предложение от превозвачите да се осигури предвидимост на промените в тарифата и обхвата на тол таксуването, като се даде минимум 6 месеца транзитен период, в който превозвачите да могат да изменят договорите си и да предвидят евентуалното увеличение в цената на услугите си.
Взето е предвид, като изменението в тарифата е оповестено повече от 6 месеца, преди въвеждането й, още при първата комуникация с превозвачите.

6. Поставен проблем от превозвачите: съмнения в работата на Тол системата

В тази връзка още през февруари 2022 б в МРРБ със съдействието на МЕУ са създадени две работни групи, които са извършат:

• правен и икономически анализ на сключените договори между Агенция „Пътна инфраструктура“ и трети лица във връзка с дейността по електронно събиране на пътни такси, с цел установяване на законосъобразност на възложените дейности и поетите ангажименти;

• технически одит на дейността на Национално тол управление за периода на въвеждане на Смесената система за електронно пътно таксуване в Република България до настоящия момент, който одит ще има за задача да разгледа системата за пътно таксуване, както от гледна точка на съответствие на софтуерните решения с изискванията на закона, на приложимата подзаконова нормативна уредба, на изискванията на приложимия стандарт за пътно таксуване и заданието, по което е изработена системата.

Работата на работните групи продължава и МРРБ очаква писмени доклади, въз основа на които, в зависимост от констатациите, ще се предприемат мерки и действия.

7. Поставен проблем от превозвачите: да се предвиди механизъм, с който транзитният трафик да се ограничава/насочва само по автомагистрали и пътища – първи клас, като се забрани преминаването им през алтернативни маршрути по пътища – втори и трети клас, които не са предназначени и проектирани да издържат подобно осово натоварване.

Предприети действия от МРРБ: Това предложение е обсъдено, но европейското законодателство забранява мерки, които да бъдат по-неблагоприятни за превозвачите от други държави – членки спрямо собствените ни превозвачи.

Изключено е да се говори и за въвеждането на по-скъпи ставки за преминаване на пътя за транзитния трафик, тъй като и това е категорично забранено от Европа.

8. Промени във връзка със системата за компенсиране и субсидиране на обществения транспорт

Един от начините да се стимулира ползването на обществен транспорт е да се компенсират разликите в цените на билетите за различни социални групи. Констатациите на Министерството на транспорта и съобщенията са, че системата на разпределение на компенсации и субсидии действаща към момента позволява различни тълкувания и не добри практики. В поредицата от срещи между министър Николай Събев и превозвачите, проведени след 10 май, участниците в срещите стигнаха до извода, че е най-добре да се следват стриктно разпоредбите на Регламент 1370/2002 на ЕС.