/ Прокуратура на Република България
И.ф. главен прокурор на Република България Борислав Сарафов внесе предложение до Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, да образува дисциплинарно производство срещу административния ръководител на Военно-окръжна прокуратура-София Адалберт Кръстев и да му наложи наказание - дисциплинарно освобождаване от длъжност.

Името на Адалберт Кръстев нашумя около случая с катастрофата, предизвикана от Георги Семерджиев в столицата. Военният прокуроре се оказа сред първите, озовали се на мястото на инцидента, при който загинаха две момичета. Тогава той обясни, че е шофирал заедно с жена си и свой приятел, когато чул много силен трясък. Впоследствие той стигнал мястото на катастрофата и помогнал на шофьора на таксито да излезе от автомобила.

Също така установил жертвите и ги покрил. Заедно с полицай огледали другият автомобил от катастрофата, полицаят натиснал копче на телефон, който бил на седалката, на него се появил образ на човек, който служителят на МВР познал и казал, че това е Георги Семерджиев.

Адвокат за катастрофата със Семерджиев: Търси се човек с каска, появява се и изчезва след инцидента

Предложението за дисциплинарното освобождаване обаче е направено въз основа на доклад за резултатите от комплексна проверка, извършена от екип прокурори от Върховна прокуратура и от Военно-апелативна прокуратура на дейността на Военно-окръжна прокуратура-София за периода 01.01.2022 г. - 30.06.2023 г. При ревизията са констатирани многобройни нарушения и неизпълнение на задължения от Кръстев.

Проверяващият екип е установил нарушения на принципа на случайния подбор при разпределението на дела. 74 преписки и досъдебни производства например са били разпределени на дежурен прокурор във ВОП-София в противоречие с утвърдените в системата на прокуратурата правила за приложение на разпределението на преписките и досъдебните производства на принципа на случайния подбор.

Пак в нарушение на тези вътрешни правила са били разпределени и преписки по изпълнение на 15 присъди, получени във Военно-окръжна прокуратура-София в периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2023 г.

Със заповеди на административния ръководител са били обособени и групи при военните следователи за случайно разпределение на делата, което е извън рамките не само на утвърдените в
Прокуратурата на Република България вътрешни правила за работа, но е и в нарушение на

Закона за съдебната власт и правомощията на следователите към онзи момент да осъществяват разследване само по досъдебни производства, но не и по преписки.

При проверката е установено, че са изисквани документи (заверени копия от заповеди за командироване и съответни финансово-отчетни документи) от държавни институции и е било разпоредено материали за всяко командировано лице или договор да се завеждат под отделен номер като отделна преписка. В резултат на писмата са били образувани 1561 преписки във ВОП-София, което е довело до изкривяване на данните за натовареността на прокурорите, включително на данните за средната натовареност на всички окръжни прокуратури.

В хода на ревизията е станало ясно, че по дело, по което Кръстев е бил наблюдаващ прокурор, не е упражняван постоянен надзор за своевременно провеждане на разследване срещу офицери от Министерството на отбраната и цивилни лица за разгласяване на класифицирана информация, което е довело до неоправдано забавяне на досъдебното производство.

В нарушение на ЗСВ административният ръководител на Военно-окръжна прокуратура-София е изготвил и десетки немотивирани предложения до Военно-апелативна прокуратура-София за извършване на инстанционен контрол на актове на прокурори от ВОП-София. В тях той посочил, че след „лична проверка“ е установил, че законът не е приложен правилно и постановлението е необосновано. Така не е било изпълнено задължението административният ръководител да не изразява становища по дела и преписки, които не са му възложени.

Главният прокурор Борислав Сарафов посочва в предложението си до Прокурорска колегия на ВСС, че „предвид многобройните дисциплинарни нарушения, извършени от административния ръководител на Военно-окръжна прокуратура-София и системното неизпълнение на служебните му задължения“ предлага на прокурор Кръстев да бъде наложено наказание „дисциплинарно освобождаване от длъжност“.

Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня
Софийска градска прокуратура