Проверяват сигнал за замърсяване на микроязовир Качулка
Проверяват сигнал за замърсяване на микроязовир Качулка / снимкa: Sofia Photo Agency

Сигнал за изтичане на отпадък от хвостохранилището в микроязовир "Качулка" е постъпил в Регионалната дирекция по околната среда и водите (РИОСВ), съобщиха от инспекцията.

Мястото на инцидента е по трасето на хвостопровода в землището на село Челопеч.

По данни на ръководството на "Челопеч майнинг" ЕАД замърсяването е предизвикано от нарочно поставена бетонова отломка в канала на открития хвостопровод, която е препречила пътя на отпадъка и е предизвикала изтичането му в посока на язовира.

Предприети са незабавни мерки за изгребване на отпадъка от повърхността и за транспортирането му обратно към хвостохранилището. Eкип на РИОСВ - София ще направи проверка на място.