/ БГНЕС
Софийският апелативен съд иска да го пусне предсрочно
В открито съдебно заседание състав на Софийския апелативен съд е разгледал жалбата на защитата на Ивайло Евтимов-Йожи, изтърпяващ едно общо наказание от 18 години „лишаване от свобода“ за извършени от него престъпления – отвличания, грабеж, участие в организирана престъпна група.

Съдът решава дали да пусне Йожи от „Наглите” от затвора

С нея се оспорва определението на първоинстанционния съд, с което е оставена без уважение молбата на осъдения за предсрочно условно освобождаване от остатъка на наложеното му общо наказание „лишаване от свобода“.

По искане на защитата са били допуснати разпити на служители от затворническото общежитие.

И Йожи от "Наглите" остава зад решетките

В хода на заседанието прокурорът от Софийската апелативна прокуратура е заявил категорично несъгласие за предсрочно условно освобождаване на осъдения Йожи. Изтърпяваното от него наказание е за извършени от него тежки умишлени престъпления срещу личността с висока степен на обществена опасност.

Въпреки че към настоящия момент осъденият е изтърпял две трети от наказанието, позицията на държавното обвинение е, че не са налице достатъчно убедителни доказателства за поправянето на Йожи в затвора. Такова е и становището на представителя на началника на пенитенциарното заведение.

Предстои произнасянето на съда.