/ БГНЕС, архив
Общински съветници от ГЕРБ в Столичния общински съвет предлагат онлайн провеждане на комисии и заседания на съвета при обявено извънредно положение.

Съветниците от ГЕРБ Малина Едрева, Силвия Христова, Елен Герджиков, Николай Стойнев и Ботьо Ботев внесоха доклад с предложение за промяна в действащия Правилник за дейността, която да позволи дистанционното провеждане на заседания на комисии и сесии на съвета. Целта е да се разглеждат само и единствено доклади, свързани с мерки относно извънредното положение, като Председателският съвет ще определя въпросите, които да се включат в дневния ред.

Временен икономически съвет изработва мерки за подкрепа на бизнеса в София

Присъствието на съветниците ще се осъществява посредством конферентна връзка, която позволява установяване на самоличността и участие в дискусиите и вземането на решения. За граждани и други заинтересовани страни ще има обявен имейл адрес, на който могат да изпращат коментари, становища и въпроси по разглежданите теми.

Общински съветник в столицата е с коронавирус, лекува се във ВМА

Заседанията ще се излъчват на живо през интернет страницата на Столичен общински съвет, в You Tube и Facebook. Председателят на Столичен общински съвет Елен Герджиков, в качеството му на член на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България, отправи и писмено предложение за законодателна промяна, уреждаща дистанционни заседания на общинските съвети при обявено извънредно положение.