/ iStock/Getty Images
Министерството на правосъдието предлага изграждане на единна Информационна система на съдебното изпълнение. Така информацията по движението на изпълнителните дела ще бъде централизирана в една база данни. Системата ще е достъпна за всеки потребител на територията на страната или извън нея. Това съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

В момента съдебните изпълнители ползват различни информационни системи със специфични функционалности, разработени от различни доставчици, чрез които се поддържат нормативно определените регистри - заведени дела, входящи и изходящи регистри на постъпващите и изходящите книжа.

Заради коронавируса: Онлайн се провеждат и свижданията в затворите (ВИДЕО)

При анализ на информационните системи се установи, че няма единна класификация на документите в тях, както и унификация на работните процеси. Еднотипни документи се регистрират с различни наименования и се описват с различно съдържание от отделни съдебни изпълнители, което създава неяснота и обърквания у потребителите.

Основната цел на законопроекта за допълнение на Закона за съдебната власт е осигуряване на централизиран електронен достъп до данни по образуването, движението и приключването на изпълнителните дела като начало на процеса по изграждане на ефективна, сигурна и кохерентна електронна среда на изпълнителния процес. По този начин ще се подобри в значителна степен ефективността и прозрачността в работата на органите по принудително изпълнение и ще се отговори на нарастващия интерес към достъпа до електронни услуги. Така Министерството на правосъдието ще има възможност да предоставя електронни административни услуги на участниците в изпълнителните производства при спазване на изискванията по Закона за електронното управление.