Правителството гласува Закона за транслитерацията
Правителството гласува Закона за транслитерацията / снимкa: Sofia Photo Agency

Закон за транслитерацията гласува правителството, предстои той да бъде одобрен и от Народното събрание. Нормативният акт предвижда глоба от 100 до 400 лева за длъжностни и физически лица, които не спазват правилата за транслитерация (правилното изписване на български наименования на латиница) и имуществена санкция от 500 до 1200 лева за юридически лица.

Министър Василев уточни, че законът на първо място дава определение на термина транслитерация, а също така очертава и кръга от задължителните по закон субекти. Това са всички органи на изпълнителната власт и тяхната администрация, администрацията на НС и президентството и всички физически и юридически лица, които извършват транслитерация на българските географски имена и или имената на исторически личности и ги изписват на латиница. Законът въвежда задължително спазване на правилата за транслитерация, когато като добавка на наименованието на юридическо лице е включено географско име или име на историческа личност.

Изпълнението на закона се възлага на министъра на държавната администрация – в случая Николай Василев. Той ще има възможност да издава задължителни предписания, ако те не бъдат изпълнени, ще може да налага административни наказания и глоби. Специализираният контрол по геодезия и картография ще се осъществява от министъра на регионалното развитие и благоустройството, както досега. Министър Василев уточни, че на първо място ще се решат проблемите с администрациите и едва след това ще се обърне внимание и на фирмите. Най-вероятно всеки случай ще бъде разглеждан индивидуално, но ако фирмата е използвала име на историческа личност например, то тя ще трябва да спазва правилата за транслитерация задължително.

Николай Василев съобщи още, че за администрациите няма да имат преходен период, а за фирмите най-вероятно той ще бъде два месеца. Това обаче предстои да се изясни допълнително. Правилата за транслитерация няма да важат за начина, по който се изписват собствените имена на латиница.