/ БТА
Почти 70% от съдиите в България гласуваха на изборите за членове на Висшия съдебен съвет. Изборният ден започна в 8:00 ч. тази сутрин и продължи десет часа.

По данни от електронното гласуване, 68.5 на сто от съдиите са подали гласа си дистанционно. Посредством информационната системата за електронно гласуване през интернет своя вот са упражнили 1296 съдии от 1892 заявили желание за дистанционно гласуване.
 
С хартиени бюлетини са гласували 146 съдии, като избирателната активност е 47, 87 на сто. С писмо от вчера петима от кандидатите са поискали от избирателната комисия да наблюдават броенето им. 

Общо 15 са магистратите, които се състезават за шестте места за членове на деветия състав на ВСС от професионалната квота на съдиите. Право на участие в избора имат 2 197 съдии, от които 1916 са заявили електронно дистанционно гласуване през интернет.

Изборът ще е редовен, защото са гласували повече от половината от избирателите. За избрани се считат кандидатите, които са получили повече от половината от действителните гласове. В противен случай се произвежда нов избор на следващия ден, който се счита за редовен, ако са гласували не по-малко от 33 на сто от имащите право на глас.

Резултатите от изборния ден ще бъдат обявени по-късно.
БТА